Najbardziej zwariowany proces w historii Kościoła

W VI wieku Rzym był jedynie cieniem dawnej stolicy imperium. Znękane najazdami barbarzyńców miasto zamieszkiwało zaledwie kilkadziesiąt tysięcy, często głodujących mieszkańców. Jego los przypieczętował ostatni cesarz, Romulus, ogłaszając abdykację. Wydawało się, że nic już nie uratuje położonego na siedmiu wzgórzach miasta, które uważamy dziś za wieczne. Czytaj dalej

Święta Jadwiga

Mając dwanaście lat, poślubiła księcia. Urodziła mu siedmioro dzieci. A potem przepędziła z łoża i zaczęła się umartwiać. Chyba się opłaciło, bo została świętą.

Wczesne średniowiecze było okrutne dla kobiet. Ojcowie i doktorzy Kościoła w uczonych pismach dowodzili, że są one źródłem wszelkiego zła, bo pochodzą od zdradliwej biblijnej Ewy. Tej, która namówiła niewinnego Adama do zerwania owocu. Wskazywali oczywiście, że tym „owocem” są grzeszne hucie – podstępna broń, którą niewiasty wabiły mężczyzn. Także władców w koronach. Czytaj dalej

Dżuma – Czarna śmierć

Kronikarze z czasów, gdy dżuma notorycznie nawiedzała europejskie miasta, pisali, że grabarze nie nadążali z chowaniem zmarłych. Zwały gnijących ciał piętrzyły się w stosach na ulicach. Przerażenie wzbudzali też lekarze w charakterystycznych czarnych strojach z maskami z ptasimi dziobami. Nie byli oni w stanie pomóc chorym. Dżuma potrafiła zabić większość mieszkańców miasta, w którym się pojawiła. W czasie najgorszego ataku zarazy, w latach 1360-1364, we Florencji liczącej wtedy około 100 tys. mieszkańców dziennie umierało ponad tysiąc chorych. W Norwegii w poł. XIV w. zaraza morowa uśmierciła 2/3 ludności. Można się było tylko modlić o zbawienie. Czytaj dalej

Władysław Jagiełło: Oskarżenia o zdradę małżeńską

Zarzuty, jakie wiosną 1427 roku publicznie sformułował pod adresem królewskiej żony Zofii rycerz z Białaczewa, brzmiały sensacyjnie. Dotyczyły niewierności małżeńskiej. To, czy starszy pół wieku od Zofii król Władysław Jagiełło rzeczywiście jest ojcem królewicza Władysława (późniejszego Warneńczyka) i dziecka, które nosiła wówczas pod sercem (późniejszego Kazimierza Jagiellończyka), było kwestią przyszłości dynastii, a więc sprawą wagi państwowej. Król dał wiarę pogłoskom i postanowił wyjaśnić sprawę. Dwórki królowej Zofii, Katarzyna i Elżbieta Szczukowskie, zostały uwięzione i poddane torturom. Czytaj dalej