Najtrudniejsza zagadka logiczna na świecie

Sprawdź czy potrafisz logicznie myśleć!

ZAGADKA: Trzej bogowie: A, B, C – jeden z nich zawsze mówi prawdę, drugi zawsze kłamie, trzeci mówi co mu ślina na język przyniesie (losowe odpowiedzi, albo prawda albo fałsz). Zidentyfikuj tożsamość trzech bogów zadając trzy pytania, na które bóg może odpowiedzieć tylko tak lub nie. Jedno pytanie tylko do jednego boga, przy czym do jednego boga można zadać więcej niż jedno pytanie. Każdy z trzech bogów odpowiada na pytania (tak lub nie) w ich własnym, boskim języku, niezrozumiałym dla nas. Znamy tylko dwa słowa: ja oraz da, nie wiemy tylko który wyraz oznacza tak, a który nie.

Rozwiązanie zagadki:
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hardest_Logic_Puzzle_Ever

6 myśli nt. „Najtrudniejsza zagadka logiczna na świecie

 1. Trzy natury P, K, L osób A, B, C dają sześć różnych układów:
  PKL, PLK, KPL, KLP, LPK albo LKP – każdy w kolejności ABC.
  Z treści zadania wynika, że milczenie na zadane pytanie nie może stanowić odpowiedzi na to pytanie.
  Jeżeli to być musi, to zadanie nie ma rozwiązania.
  Jeżeli to być nie musi, to jedyne na świecie rozwiązanie jest dostępne na stronie http://vixra.org/pdf/1405.0227v1.pdf
  Strona https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hardest_Logic_Puzzle_Ever
  zawiera rzekome rozwiązanie zadania.
  Rozwiazanie angielskie jest fałszywe czyli nie stanowi rozwiązania problemu.
  Kluczem do rozwiązania zagadki jest ustalenie, że A jest L albo A nie jest L
  - i tylko w tym względzie Anglicy się nie mylą. Dalej, angielska próba rozwiązania zagadki stanowi brednie – schizofrenia paranoidalna albo rozdwojenie jaźni.
  „Gdybym poprosił Cię ‚ Czy jesteś L? ‚ w obecnym stanie psychicznym, można by powiedzieć JA?” Po pierwsze, mamy tu dwa pytania w jednym, co jest sprzeczne z warunkami zadania. Po drugie, przyjmuje się tu, że jeżeli A jest L, to z uwagi na jego aktualny stan psychiczny musi on zachować się jak Prawda P i jednocześnie uznać, iż JA=TAK i odpowiedzieć JA. Zatem odpowiedź JA od A oznacza, że A jest L. Popaprani marzyciele. Osoba o naturze L (Los) absolutnie nie musi się temu podporządkować. Po trzecie, jeżeli przyjmiemy dotychczasową analizę
  za niepoprawną, to dalej nie jest możliwe, aby Prawda P albo Kłamstwo K
  miały udzielić takiej samej odpowiedzi DA?
  Przecież zdanie (Da albo Da) należy do zbioru zdań fałszywych, bo ma ono wartość logiczną równą zero. Dla Anglików nie istnieje polska alternatywa wykluczająca, która jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy oba zdania mają przeciwne wartości logiczne, tzn. jedno jest prawdziwe, a drugie fałszywe.
  Nie jest więc możliwe, aby od osób o przeciwnych naturach mogła paść taka sama odpowiedź na identyczne (to samo) pytanie. c.b.d.u.
  Jeden z największych ludzi w całej historii ludzkości,
  Leszek W. Guła, Lublin, POLSKA
  Wszelkie Prawa Zastrzeżone

 2. Jeżeli Osoba musi udzielić słownie jednej z odpowiedzi DA, JA np. na pytanie
  „Czy DA = TAK?”, to odpowiedź od A – zredukuje do czterech liczbę układów, w których A to nie P albo A to nie K, ale nie wykluczy przypadku, że A to nie L.
  Ponieważ L nie musi znać treści żadnego pytania, a odpowiedzi (L i K) albo (L i P) mogą być losowo zgodne, to z uwagi na odrzucenie „milczenia” jako odpowiedzi, zagadka nie ma rozwiązania.
  Jednakże na mocy pracy, która jest dostępna za pośrednictwem strony http://lwgula.pl.tl/ możemy łatwo sprawdzić, że nie jest możliwe ustalenie w każdym przypadku, iż (DA=TAK i JA=NIE) albo (DA=NIE i JA=TAK).
  JEDYNE NA ŚWIECIE ROZWIĄZANIE NAJTRUDNIEJSZEJ ZAGADKI ŚWIATA
  jest więc tytułem w pełni uzasadnionym.
  Leszek W. Guła
  Lublin, POLSKA
  – Wszelkie Prawa Zastrzeżone-

 3. Po wyeliminowaniu z pola A np. K będziemy mieli: PKL, PLK, LPK albo LKP.
  L może ignorować treść każdego zadanego mu pytania, a ponieważ wie (wie nawet więcej, niż my …), że skoro jest na miejscu A, to zawsze zachowa się jak Osoba o naturze Osoby wyeliminowanej z pola A. Wtedy nie jest możliwe odróżnienie ani L od K ani L od P. Stąd milczenie P albo K musi być odpowiedzią.
  Leszek W. Guła
  Lublin, POLSKA
  – Wszelkie Prawa Zastrzeżone-

 4. Błędy w uzasadnieniu są bez znaczenia, bo nie ma ich w pracy:
  http://vixra.org/pdf/1405.0227v1.pdf
  Jeśli Osoba nie może milczeć, to niech A odpowie DA – W.1. Wtedy A nie jest K.
  2. Nic nie zyskujemy, jeżeli na to samo pytanie [(2) Czy DA = TAK?] A ponownie odpowie DA. Nie możemy przyjąć, że A musi odpowiedzieć JA, co by znaczyło, że A jest L. Rozwiązania brak, bo nie możemy założyć, że A na pewno odpowie JA.
  2. Jeżeli B odpowie JA, to B jest L albo K. PKL, PLK albo LKP – rozwiązania brak.
  W tymże wariancie W.1.: A jest P albo L, B jest K albo L, C jest L albo K albo P.
  Do C nie podejdziemy, a podejście do A albo do B rozwiązania nie da również, bo nie wiemy, czy: (A na pewno jest P, a nie L) albo (B na pewno jest K, a nie L).
  Czystą stratą czasu jest zadawanie np. pytania (3), które brzmi:
  Czy na pytanie (2) Osoba musiała dać taką samą odpowiedź, jaką teraz dasz Ty?

  Leszek W. Guła
  Lublin, POLSKA
  – Wszelkie Prawa Zastrzeżone-

 5. Przecież istnieje tylko moje – Jedyne na świecie rozwiązanie najtrudniejszej zagadki świata. Trzy natury P, K, L osób A, B, C dają sześć różnych układów: PKL, PLK, KPL, KLP, LPK albo LKP – każdy w kolejności ABC.
  Z podanej tu treści zadania nie wynika, że ‚milczenie’ na zadane pytanie nie może stanowić odpowiedzi na to pytanie.
  Wobec powyższego jedyne na świecie rozwiązanie jest dostępne na stronie http://vixra.org/pdf/1405.0227v1.pdf
  Pytanie może być zadane tylko jednej osobie – jedno pytanie – jedna odpowiedź. Jednej osobie możemy zadać więcej, niż jedno pytanie. Łączna liczba pytań musi być mniejsza lub równa 3, tj. mniejsza od 4. Jeżeli osoba A albo B albo C musi odpowiedzieć na pytanie słownie (nie może milczeć), to zadanie nie ma rozwiązania. W podanej tu treści mamy: „Mówią tylko DA i JA, które odpowiadają słowom TAK i NIE, jednak nie wiesz które któremu.” Trochę inne tłumaczenie jest następujące: ZAGADKA: Trzej bogowie: A, B, C – jeden z nich zawsze mówi prawdę, drugi zawsze kłamie, trzeci mówi co mu ślina na język przyniesie (losowe odpowiedzi, albo prawda albo fałsz). Zidentyfikuj tożsamość trzech bogów zadając trzy pytania, na które bóg może odpowiedzieć tylko tak lub nie. Jedno pytanie tylko do jednego boga, przy czym do jednego boga można zadać więcej niż jedno pytanie. Każdy z trzech bogów odpowiada na pytania (tak lub nie) w ich własnym, boskim języku, niezrozumiałym dla nas. Znamy tylko dwa słowa: ja oraz da, nie wiemy tylko który wyraz oznacza tak, a który nie. [http://funandstory.blog.pl/2013/06/01/najtrudniejsza-zagadka-logiczna-na-swiecie/comment-page-1/#comment-284]
  Skoro osoba może odpowiedzieć TYLKO tak lub nie, to musi udzielić odpowiedzi słownej: DA albo JA.
  W jednym pytaniu nie powinno być dwóch lub więcej pytań. Zresztą nie ma to znaczenia dla osoby L, która może sobie zatkać uszy i odpowiedzieć zgodnie ze swoją naturą. Jeśli pytania są ustalone i zadajemy je w zależności od odpowiedzi, to szukamy wszystkich przypadków, także tych, które wykazują brak rozwiązania. Jesteśmy w domu – rozwiązanie nie istnieje.
  Pytanie pierwsze oznaczmy (2): Czy DA=TAK?
  Otóż jeżeli słowo (nie odpowiedź) DA rzeczywiście znaczy TAK czyli DA=TAK, to wtedy (jednocześnie) słowo (nie odpowiedź) JA rzeczywiście znaczy NIE czyli JA=NIE. Jednakże my tego nie wiemy, a pytanie (2) jest ustalone.
  Natomiast jeżeli słowo (nie odpowiedź) DA rzeczywiście znaczy NIE czyli DA=NIE, to wtedy (jednocześnie) słowo (nie odpowiedź) JA rzeczywiście znaczy TAK czyli JA=TAK. Tak więc odpowiedź DA na pytanie (2) ‚nabiera’ logicznego sensu, niezależnie od tego, czy DA=TAK, czy DA=NIE. To oznacza, że nieprawdą jest, iż odpowiedź DA odpowiada jedynie słowu TAK, bo odpowiada także słowu NIE przy takiej samej odpowiedzi na to samo pytanie (2). W tym momencie uswiadamiamy sobie, że na pytanie (2) tylko K odpowie JA. Jeżeli np. od A usłyszymy DA, to A jest P albo A jest L, przeto A nie jest K. To stanowi dowód na to, że treść zagadki jest błędnie zredagowana, gdyż zawiera sugestię jakoby słowo-odpowiedź np. DA o wartości logicznej 1 musiało oznaczać albo TAK albo NIE, podczas gdy DA jest zdaniem prawdziwym w dwóch przypadkach TAK lub NIE znaczenia tego słowa (DA).
  Nasze drugie zapytanie 2. może być dokonane ponownie przy użyciu pytania (2).
  2. Nic nie zyskujemy, jeżeli na to samo pytanie (2) Czy DA = TAK? A ponownie odpowie DA. Nie możemy przyjąć, że A musi odpowiedzieć JA, co by znaczyło, że A jest L, skoro A nie jest K, co rozstrzygnęliśmy w naszym pierwszym zapytaniu. Rozwiązania brak, bo nie możemy założyć, że A na pewno odpowie JA.
  2. Jeżeli B odpowie JA, to B jest L albo K. Pozostają trzy układy: PKL, PLK albo LKP – rozwiązania brak.
  W zapytaniu pierwszym ustaliliśmy, że: A jest P albo L, B jest K albo L, C jest L albo K albo P.
  Do C nie podejdziemy, a podejście do A albo do B rozwiązania nie da również, bo nie wiemy, czy: (A na pewno jest P, a nie L) albo (B na pewno jest K, a nie L).
  Jeżeli na pytanie (2) A odpowie JA, to A jest K albo L. Itd. .
  Udowodniliśmy ponad wszelką wątpliwość, że jeżeli ‚milczenie’ nie może stanowić odpowiedzi na zadane pytanie,
  to nie istnieje rozwiązanie najtrudniejszej zagadki świata. co było do odrzucenia/okazania – (c.b.d.o.).
  ‚Jedyne na świecie rozwiązanie najtrudniejszej zagadki świata’ dostępne jest za pośrednictwem strony http://lwgula.pl.tl/
  Leszek W. Guła
  Lublin, POLSKA
  – Wszelkie Prawa Zastrzeżone-

 6. Ktoś przede mną próbował podać rozwiązanie w oparciu o uznanie ‚milczenia’ za odpowiedź. Autorka niestety nie w tej kolejności zadaje pytanie, którego celem jest ustalenie, że (A jest L) albo (A nie jest L). Udowodniłem, że jej rozwiązanie jest błędne, zapewne tu (trzeba kliknąć – ‚pokaż starsze’ powyżej wiersza z punktem trzy – 3. Jeżeli C odpowie JA, to C jest P albo C jest L. Rozwiązania nie ma. c.b.d.u.
  http://zapytaj.onet.pl/Category/026,001/2,15490480,Najtrudniejsza_zagadka_na_swiecie_odpowiecie.html
  W celu uniknięcia błądzenia podaję dowód błędnego rozwiązania z powyższej strony.
  Rozwiązanie jest błędne. Dowód. Niech osoby staną w kolejności ABC.
  Trzy natury P, K, L osób A, B, C dają sześć różnych układów:
  PKL, PLK, KPL, KLP, LPK albo LKP – każdy w kolejności ABC.
  1. Jeżeli A odpowie JA, to A nie jest K. Mamy więc: PKL, PLK, LPK albo LKP.
  2. Jeżeli B odpowie ‚milczeniem’, to B nie jest L. Mamy więc: PKL, LPK albo LKP.
  3. Jeżeli C odpowie JA, to C jest P albo C jest L. Rozwiązania nie ma. c.b.d.u.

  Jedyne na świecie rozwiązanie jest dostępne na stronie http://vixra.org/pdf/1405.0227v1.pdf
  oraz na stronie
  http://zadajpytanie.pl/attachments/get/2499

  Strona
  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hardest_Logic_Puzzle_Ever
  zawiera rzekome rozwiązanie zadania.
  Rozwiazanie angielskie jest fałszywe, co już dawno wykazałem, ale najlepiej okazałem to tu
  http://zapytaj.onet.pl/Category/026,001/2,402831,Najtrudniejsza_zagadka_swiata.html
  Ponadto jeżeli ‚milczenie’ nie może stanowić odpowiedzi, to nie jest możliwe stwierdzenie, że pierwszej odpowiedzi udzieliła osoba o naturze L.

  JEDYNE NA ŚWIECIE ROZWIĄZANIE NAJTRUDNIEJSZEJ ZAGADKI ŚWIATA
  jest tytułem w pełni uzasadnionym.

  Leszek W. Guła
  Lublin, POLSKA
  – Wszelkie Prawa Zastrzeżone-

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>